laysan 酰肼PEG HZ-PEG

laysan 酰肼PEG HZ-PEG

欢迎访问Laysan官网或者咨询我们获取更多相关产品信息。

金畔生物  Laysan  Nanocs修饰性PEG

在生命科学领域,上海金畔生物为业界提供了丰富的实验室和生物医药生产研发的产品。在这里要感谢广大客户多年来对上海金畔生物科技有限公司的支持和厚爱,我们将一如既往的为广大客户带来Laysan、Nanocs等品牌的修饰性PEG高品质的产品和服务,欢迎广大新老客户来电咨询。

Hydrazide Reagents (HZ)

CATALOG REAGENTS Monofunctional Bifunctional Heterobifunctional Multi-arm

USTOM REAGENTS

Monofunctional

mPEG-Hydrazide (HZ), MW 2,000

mPEG-Hydrazide, MW 2,000 – 1 gram Item# MPEG-HZ-2000-1g    $130.00

mPEG-Hydrazide (HZ), MW 5,000

mPEG-Hydrazide, MW 5,000 – 1 gram Item# MPEG-HZ-5000-1g   $120.00

mPEG-Hydrazide (HZ), MW 10,000

mPEG-Hydrazide, MW 10kDa – 1 gram Item# MPEG-HZ-10K-1g   $120.00

mPEG-Hydrazide (HZ), MW 20,000

mPEG-Hydrazide, MW 20kDa – 1 gram Item# MPEG-HZ-20K-1g    $120.00

mPEG-Hydrazide, MW 20kDa – 5 gram Item# MPEG-HZ-20K-5g   $480.00

Bifunctional

Hydrazide-PEG-Hydrazide (HZ-PEG-HZ), MW 2,000

Hydrazide-PEG-Hydrazide, MW 2,000 – 1 gram Item# HZ-PEG-HZ-2000-1g    $140.00 Hydrazide-PEG-Hydrazide (HZ-PEG-HZ), MW 3,400

Hydrazide-PEG-Hydrazide, MW 3,400 – 1 gram Item# HZ-PEG-HZ-3400-1g   $120.00 Hydrazide-PEG-Hydrazide (HZ-PEG-HZ), MW 5,000

Hydrazide-PEG-Hydrazide, MW 5,000 – 1 gram Item# HZ-PEG-HZ-5000-1g   $120.00 Hydrazide-PEG-Hydrazide, MW 5,000 – 5 gram Item# HZ-PEG-HZ-5000-5g   $480.00

欢迎新老客户访问Laysan bio官网或者咨询我们获取更多有关Laysan bio修饰性聚乙二醇产品信息。
图片仅供参考,请以实物为准。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。