Laysan环氧基Epoxide-PEG

Laysan环氧基Epoxide-PEG

Epoxide Reagents (EPOX)

CUSTOM REAGENTS

Monofunctional

mPEG-Epoxide, MW 2,000

mPEG-Epoxide, MW 2,000 – 1 gram Item# MPEG-EPOX-2000-1g    $100.00

mPEG-Epoxide, MW 5,000

mPEG-Epoxide, MW 5,000 – 1 gram Item# MPEG-EPOX-5000-1g    $90.00

mPEG-Epoxide, MW 5,000 – 5 gram Item# MPEG-EPOX-5000-5g    $360.00

Bifunctional

Epoxide-PEG-Epoxide, MW 2,000

Epoxide-PEG-Epoxide, MW 2,000 – 1 gram Item# EPOX-PEG-EPOX-2K-1g   $120.00

Epoxide-PEG-Epoxide, MW 2,000 – 5 gram Item# EPOX-PEG-EPOX-2K-5g    $480.00 Epoxide-PEG-Epoxide, MW 5,000

Epoxide-PEG-Epoxide, MW 5,000 – 1 gram Item# EPOX-PEG-EPOX-5K-1g   $100.00 Epoxide-PEG-Epoxide, MW 5,000 – 5 gram Item# EPOX-PEG-EPOX-5K-5g   $400.00

Heterobifunctional

Multi-arm

4 arm PEG-Epoxide, MW 10,000

4arm-PEG-Epoxide, MW 10kDa – 1 gram Item# 4arm-PEG-EPOX-10K-1g    $100.00 4arm-PEG-Epoxide, MW 10kDa – 5 gram Item# 4arm-PEG-EPOX-10K-5g   $400.00

4 arm PEG-Epoxide, MW 20,000

4arm-PEG-Epoxide, MW 20kDa – 1 gram Item# 4arm-PEG-EPOX-20K-1g   $100.00 4arm-PEG-Epoxide, MW 20kDa – 5 gram Item# 4arm-PEG-EPOX-20K-5g    $400.00

欢迎新老客户访问Laysan bio官网或者咨询我们获取更多有关Laysan bio修饰性聚乙二醇产品信息。
图片仅供参考,请以实物为准。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。